Privatumo politika

1. Ką reiškia ši Privatumo politika?

Šioje privatumo politikoje (toliau – Privatumo politika) Jums pateikiame informaciją apie tai, kaip UAB „Velve M.S.T.“  (toliau – Velve), tvarko Jūsų asmens duomenis gautus:

 • Jums įsigyjant Velve prekes ar paslaugas;
 • Velve vykdant tiesioginę rinkodarą;
 • dalyvaujant Velve renginiuose;
 • dalyvaujant Velve atrankose;
 • vykdant sutartis su juridiniais asmenimis partneriais, tiekėjais, klientais;
 • teikiant mums užklausą el. paštu ar interneto svetainėje www.velvemst.lt (toliau – Interneto svetainė);
 • Jums atliekant aktyvius veiksmus Velve socialinės žiniasklaidos paskyrose;
 • užtikrinant darbuotojų, klientų darbuotojų saugumo ir turto apsaugą (vaizdo stebėjimas);
 • užtikrinant Velve konfidencialios informacijos apsaugą ir gaunant patvirtinimą dėl darbuotojo veiksmų tiriant teisės pažeidimus;
 • užtikrinant Velve veiklos tęstinumą.

Toliau visi nurodyti asmenys, kurių duomenis tvarko Velve vadinami – Asmenimis, Jūs.

2. Apie Velve

UAB „Velve M.S.T.“, juridinio asmens kodas 302723138, buveinė adresu Verkių g. 31B-1, Vilnius, Lietuva, duomenys apie bendrovę kaupiami ir saugojami LR juridinių asmenų registro Vilniaus filiale. Kontaktai asmens duomenų klausimais: info@velvemst.lt.

3. Kokius asmens duomenis mes tvarkome?

Asmens duomenys yra bet kokia Velve apie Asmenį renkama informacija, kuri gali būti panaudota Asmens tapatybei nustatyti bei yra saugoma elektroniniu ar kitu būdu. Asmens duomenys apima bet kokią informaciją, įskaitant vardą, pavardę, adresą, IP adresą, kurią apie Asmenis Velve renka dėl šioje Privatumo politikoje ar atskirame Asmens sutikime ar susitarime su Velve nurodytų tikslų. Šie duomenys taip pat apima viešoje erdvėje esančią Asmenų informaciją, su kuria Velve susipažįsta Jums susisiekus su Velve socialinės žiniasklaidos priemonėmis ar atlikus aktyvius veiksmus Velve socialinės žiniasklaidos priemonių paskyrose.

4. Asmens duomenys, tvarkomi Jums įsigyjant prekes ar paslaugas

Duomenų tvarkymo tikslas – pirkimas, grąžinimas. Tvarkomi asmens duomenys: vardas, pavardė, el. pašto adresas, gimimo data, gyvenamoji vieta (adresas), telefono numeris, su pirkimu susijusi informacija (pirkimo data, prekės, paslaugos aprašymas, kaina, kiekis, mokėjimo būdas, kt.), sąskaita – faktūra ir joje nurodyti duomenys. Šie duomenys, yra būtini, jų nepateikus, negalėsime Jums perduoti prekių ar suteikti paslaugų. Duomenis tvarkysime iki sutarties visiško įvykdymo. Duomenų tvarkymo pagrindas – sutarties vykdymas (Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 6 straipsnio 1 dalies a punktas). Aukščiau nurodytus duomenis taip pat tvarkysime ir archyvavimo tikslu vykdydami teisinę prievolę, numatytą Bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos archyvaro 2011 m. kovo 9 d. įsakymu Nr. V-100, 10.37 punkte. Šiuo tikslu sutarčių sudarymą patvirtinančius dokumentus saugosime 10 metų nuo sutarties sudarymo ar pasibaigimo dienos (jei sutartis tęstinio pobūdžio). Tiek pat metų asmens duomenis saugosime ir Velve teisėto intereso – teisinių reikalavimų gynimo tikslu. Pastaruoju atveju Jūsų asmens duomenų gavėjais gali būti - teismai, valstybės institucijos, sprendžiančios ginčus, ginčo šalys, advokatai ir kiti teisines paslaugas teikiantys subjektai, atsižvelgiant į tai, kokius gynimo būdus pasirinksite Jūs ar Velve.

5. Tiesioginė rinkodara

Asmenims, sulaukusiems 14 metų, kurie yra suteikę savo kontaktinius duomenis ir yra išreiškę norą gauti informaciją apie Velve siūlomas prekes ir (ar) paslaugas, elektroninio ryšio priemonėmis (el. paštu, telefonu, SMS žinutėmis) siųsime pasiūlymus dėl Velve prekių pardavimo ar paslaugų teikimo, naujienlaiškius ir kitą reklaminę medžiagą, teirausimės nuomonės apie suteiktas paslaugas ir įsigytas prekes, pranešime apie Velve naujienas. Tiesioginės rinkodaros tikslu Velve tvarkys tokius Jūsų asmens duomenis: vardą, pavardę, telefono numerį arba/ir el. pašto adresą (privalomi duomenys, be kurių negalėsime Jums siųsti tiesioginės rinkodaros parnešimų). Jūsų duomenys tvarkomi sutikimo pagrindu tiesioginės rinkodaros tikslu bus naudojami 3 (trejus) metus po sutikimo gavimo. Jei esate mūsų klientas ir nepareiškėte prieštaravimo dėl Velve tiesioginės rinkodaros pranešimų gavimo, mes Jums savo teisėto intereso pagrindu elektroniniu paštu siųsime pranešimus dėl prekių ar paslaugų, kurios yra panašios į Jums teikiamas paslaugas ar perkamas prekes. Tokiu atveju, Jūsų duomenys tiesioginės rinkodaros tikslu bus tvarkomi 1 metus po paskutinės prekės ar paslaugos įsigijimo. Jūs turite teisę bet kada atsisakyti gauti tiesioginės rinkodaros pranešimus, susisiekdami su mumis el. paštu info@velvemst.lt.

6. Susisiekite su mumis

Yra keletas būdų, kaip galite susisiekti su Velve: telefonu, el. paštu, rašydami žinutes Internetiniame puslapyje, per socialinių žiniasklaidos priemonių paskyras. Visus pranešimus priimame, peržiūrime ir atsakymus pateikiame patys. Jei susisieksite su mumis mes galime tvarkyti tokius Jūsų duomenis vardą, pavardę, el. pašto adresą, telefono numerį, datą, Jūsų slapyvardį, naudojamą socialinės žiniasklaidos tinkluose, prisegamus priedus bei susirašinėjimo tekstą. Savo asmens duomenis pateikiate sutikimo pagrindu, kurį išreiškiate juos pateikdami. Tokie duomenys bus tvarkomi siekiant atsakyti į Jums rūpimus klausimus. Jei nepateiksite savo kontaktinių duomenų, su Jumis nebus įmanoma susisiekti. Atskirai tikslu atsakyti į Jūsų paklausimus duomenys nesaugojami, tačiau susirašinėjimas saugomas 1 (vienerius) metus nuo žinutės gavimo Velve teisinių reikalavimų gynimo tikslu. Šiuo tikslu susirašinėjimą ir su tuo susijusius Jūsų asmens duomenis tvarkome siekdami Velve teisėto intereso (teisinių reikalavimų gynimo). Prašome atkreipti dėmesį, kad mums gali tekti susisiekti su Jumis paštu, el. paštu arba telefonu. Prašome pranešti mums apie Jūsų asmens duomenų pasikeitimus.

7. Socialinės žiniasklaidos priemonės

Šiuo metu turime šias paskyras socialiniuose tinkluose: - „Facebook“, kurio privatumo pranešimas yra https://www.facebook.com/privacy/explanation; - „Instagram“, kurio privatumo pranešimas yra https://help.instagram.com/519522125107875; - „LinkedIn“, kurio privatumo pranešimas yra https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy. Informaciją, kurią mums pateikiate socialinės žiniasklaidos priemonėmis (įskaitant pranešimus, laukelių „Like“ ir „Follow“ naudojimą, bei kitą komunikaciją), kontroliuoja socialinio tinklo valdytojas. Rekomenduojame perskaityti trečiųjų šalių privatumo pranešimus ir tiesiogiai susisiekti su paslaugų teikėjais, jei Jums kyla bet kokių klausimų dėl to, kaip jie naudoja Jūsų asmens duomenis. Mūsų paskyrose pateiktą informaciją tvarkome paskyrų administravimo tikslu Jūsų sutikimo pagrindu. Šios informacijos atskirai nesaugojame šiuo tikslu.

8. Duomenų teikimas į trečiąsias valstybes

Socialinės žiniasklaidos tinklų (Facebook, Instagram, LinkedIn) duomenų valdytojai yra įsisteigę trečiosiose valstybėse, dėl kurių Europos Komisija nėra priėmusi sprendimo dėl tinkamumo. Europos Sąjungos gyventojų duomenis, paskelbtus Facebook ir Instagram socialiniame tinkle tvarko duomenų valdytojas „Meta Platforms Ireland Limited“ (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Ireland). Informaciją apie tai, kaip galite pasinaudoti savo, kaip duomenų subjekto, teisėmis galite sužinoti šiuo adresu: https://lt-lt.facebook.com/privacy/explanation/ ir  help.instagram.com/519522125107875/?helpref=uf_share. Turint nusiskundimų dėl „Meta Platforms Ireland Limited“ veiksmų tvarkant Jūsų asmens duomenis ar įgyvendinant (neįgyvendinant) Jūsų, kaip duomenų subjekto, teises, turite teisę pateikti skundą vadovaujančiai „Meta Platforms Ireland Limited“ priežiūros institucijai – Airijos duomenų apsaugos komisijai arba Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai. Europos Sąjungos gyventojų duomenis, paskelbtus LinkedIn socialiniame tinkle tvarko duomenų valdytojas LinkedIn Ireland Unlimited Company (Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Ireland). Informaciją apie tai, kaip galite pasinaudoti savo, kaip duomenų subjekto, teisėmis galiu sužinoti šiuo adresu: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?trk=homepage-basic_footer-privacy-policy. Turint nusiskundimų dėl LinkedIn Ireland Unlimited Company veiksmų tvarkant Jūsų asmens duomenis ar įgyvendinant (neįgyvendinant) Jūsų, kaip duomenų subjekto, teises, turite teisę pateikti skundą vadovaujančiai LinkedIn Ireland Unlimited Company priežiūros institucijai – Airijos duomenų apsaugos komisijai arba Valstybinei duomenų apsaugos inspekcija.

9. Dalyvavimas Velve renginiuose

Jums sutikus, Jūsų dalyvavimo faktas, vardas, pavardė, nuotrauka, video medžiaga, dalyvavimo renginyje faktas bus naudojami pranešant visuomenei apie Velve renginius, didinant Velve žinomumą, pranešant Velve grupės įmonėms apie Velve organizuojamus renginius. Mes pasižadame tokių nuotraukų naudojimu nepažeisti Jūsų garbės ir orumo. Jūsų nuotraukos Jūsų sutikimu gali būti publikuojamos Velve socialinės žiniasklaidos paskyrose, Interneto svetainėje. Žiniasklaidos atstovai gali publikuoti Jūsų nuotraukas tik laikydamiesi jiems taikomų įstatymų reikalavimų, tačiau Velve neatsako už žiniasklaidos atstovų veiksmus. Nuotraukos bus publikuojamos ir saugomos 5 metus po sutikimo davimo.

10. Dalyvavimas atrankose

Vykdydama darbuotojų paiešką ir atrankas, Velve tvarko kandidatų asmens duomenis toliau nurodytomis sąlygomis. Kandiatų paieškos socialiniame tinkle LinkedIn ir kituose profesiniuose socialiniuose tinkluose tikslu Velve tvarko šiuos paieškos kriterijus atitinkančių fizinių asmenų duomenis: paieškos kriterijai, vardas, pavardė, kita informacija, pateikta viešai prieinamame socialinio tinkle profilyje, komunikacija su potencialiu kandidatu (per socialinius tinklus arba kreipiantis kitais, socialinių tinkle paskyrose nurodytais, kontaktais. Asmens duomenys tvarkomi Velve teisėto intereso pagrindu. Jie yra tvarkomi, kol gaunamas atsakymas dėl dalyvavimo darbuotojų atrankoje (jei kandidatas nepageidauja dalyvauti atrankoje, asmens duomenys yra nedelsiant sunaikinami, jei gaunamas sutikimas dėl dalyvavimo darbuotojų atrankoje, asmens duomenys toliau tvarkomi kandidato sutikimo pagrindu, jei kandidatas neatsako – iki konkrečios atrankos pasibaigimo). Kandidatų atrankos (paraiškų administravimo, kandidatų vertinimo) tikslu Velve tvarko šiuos kandidatų asmens duomenis: vardas, pavardė, adresas (miestas), elektroninio pašto adresas, telefono numeris, nuorodos į profesinių socialinių tinkle paskyras / juose pateikta informacija (jei pasirenkama pateikti nuorodas), dabartinis darbdavys / įmonė (jei nurodoma), gyvenimo aprašyme, motyvaciniame laiške (jei pateiktas), santraukoje (jei pateikta) nurodyti duomenys, atsakymai į atrankos testų klausimus, įvertinimo rezultatai, atrankos etapas, kuriam priskirtas kandidatas (galimi atrankos etapai (kategorijos): pašalinti (atmesti), surasti, kandidatavę, vertinami (atrenkami), kviečiami pokalbiui, įtraukti į galutinį sąrašą, pateikti pasiūlymai dirbti, įdarbinti). Savo teisėto intereso pagrindu duomenis apie kandidato nurodytą asmenį (vardas, pavardė, el. paštas, telefonas, asmens pateikta informacija) – buvusį ar esamą darbdavį ar rekomendaciją teikiantį asmenį, jo pateiktą informaciją – tvarkysime kandidato atrankos tikslu. Šiuo atveju mūsų teisėtas interesas yra išsirinkti tinkamą kandidatą į ieškomą poziciją. Šiuos duomenis sunaikinsime pasibaigus atrankai. Asmens duomenys yra saugomi iki atrankos pasibaigimo ir sunaikinami praėjus 3 darbo dienoms nuo atrankos pasibaigimo. Gavus atskirą kandidato sutikimą, asmens duomenys talentų duomenų bazėje kandidatų bazės administravimo tikslu yra saugomi 3 metus nuo sutikimo gavimo, kad Velve galėtų pasiūlyti dalyvauti atrankose ateityje.

11. Velve sutarčių vykdymas

Velve tvarko savo klientų, tiekėjų ar paslaugų teikėjų (juridinių asmenų) darbuotojų ir tiekėjų ar paslaugų teikėjų (fizinių asmenų) asmens duomenis, siekiant įvykdyti sutartį, sudarytą tarp Velve ir minėtų asmenų. Tokiu atveju Velve tvarkys tokius Jūsų duomenis: vardas, pavardė, gimimo data, telefonas, el. pašto adresas, susirašinėjimo turinys, data, kitus duomenis, susijusius su sutarties vykdymu. Kai tvarkomi Velve kliento, paslaugų teikėjo ar tiekėjo darbuotojų duomenys, duomenų tvarkymo pagrindas yra Velve teisėtas interesas (Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 6 straipsnio 1 dalies f punktas). Jūsų duomenis gauname ne tik tiesiogiai iš Jūsų, bet ir kliento, paslaugų teikėjo ar tiekėjo, kurio darbuotojas Jūs esate. Jei Jūs teikiate paslaugas ar parduodate prekes, kaip fizinis asmuo, Velve Jūsų duomenis tvarkys sutarties vykdymo pagrindu (Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 6 straipsnio 1 dalies b punktas). Šiame punkte nurodyti asmens duomenys tvarkomi tol kol tęsiasi sutartis. Šiuos asmens duomenis, kai jie yra nurodyti sutartyse ir jos vykdymo dokumentuose, taip pat tvarkysime ir archyvavimo tikslu vykdydami teisinę prievolę, numatytą Bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos archyvaro 2011 m. kovo 9 d. įsakymu Nr. V-100, 10.37 punkte. Šiuo tikslu sutartis ir jos vykdymo dokumentus saugosime 10 metų nuo sutarties sudarymo ar pasibaigimo dienos (jei sutartis tęstinio pobūdžio). Tiek pat metų asmens duomenis saugosime ir Velve teisėto intereso – teisinių reikalavimų gynimo tikslu ir pagrindu. Pastaruoju atveju Jūsų asmens duomenų gavėjais gali būti - teismai, valstybės institucijos, sprendžiančios ginčus, ginčo šalys, advokatai ir kiti teisines paslaugas teikiantys subjektai, atsižvelgiant į tai, kokius gynimo būdus pasirinksite Jūs ar Velve.

12. Darbuotojų, klientų saugumo ir turto apsaugos užtikrinimas (vaizdo stebėjimas)

Siekiant savo teisėto intereso užtikrinti Velve darbuotojų, klientų bei kitų į vaizdo stebėjimo lauką patekusių asmenų saugumą, turto apsaugą bei užfiksuoti ir išlaikyti incidentų, susijusių su asmens ir (ar) turto saugumo pažeidimais, įrodymus, tirti minėtus atvejus, Velve, vadovaujantis Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 6 straipsnio 1 dalies f punktu, tvarko savo darbuotojų ir klientų bei kitų į vaizdo stebėjimo lauką patekusių asmenų vaizdo duomenis. Duomenų subjekto vaizdo duomenys užfiksuojami Velve vaizdo stebėjimo įranga, kuomet lankotės Velve teritorijoje (stovėjimo aikštelėje) ir patalpose. Šie duomenys bus saugomi 72 valandas. Tokiais atvejais (turto sugadinimas, vagystė, neteisėti veiksmai sukėlę grėsmę darbuotojų, klientų bei kitų į vaizdo stebėjimo lauką patekusių asmenų saugumui, turto apsaugai, darbuotojų susižalojimo, nelaimingų atsitikimų atveju ir pan.) Velve teisėtų interesų pagrindu tvarkys vaizdo duomenis ir teisinių reikalavimų gynimo tikslu vadovaujantis Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 6 straipsnio 1 dalies f punktu. Tokiu atveju vaizdo duomenys saugomi tol, kol teisiniai reikalavimai yra apginti ir įsigalioja dėl jų apgynimo priimtas galutinis sprendimas. Pastaruoju atveju Jūsų asmens duomenų gavėjais gali būti - teismai, valstybės institucijos, sprendžiančios ginčus, teisėsaugos institucijos, ginčo šalys, advokatai ir kiti teisines paslaugas teikiantys subjektai.

13. Velve konfidencialios informacijos apsauga ir veiklos tęstinumas

Siekiant savo teisėto intereso užtikrinti Velve konfidencialios informacijos apsaugą, Velve veiklos tęstinumą, saugant Velve informacines sistemas nuo įsilaužimo ir duomenų vagysčių, virusų, pavojingų interneto puslapių, kenkėjiškų programų, autorių teisių pažeidimo per techninę ir interneto prieigą bei kompiuterių tinklą nuo didelių apkrovų, Velve gali peržiūrėti savo darbuotojų susirašinėjimą su kontrahentais bei informaciją, saugomą Velve elektroninėje įrangoje. Siekiant šių tikslų, Velve tvarko tokius savo darbuotojų ir asmenų, kurie siunčia ar gauna darbuotojų laiškus asmens duomenis: elektroninio pašto adresą, siuntėjo ar gavėjo vardą, pavardę, datą, elektroninėse darbo priemonėse esančios informacijos turinį. Duomenys surinkti konfidencialios informacijos apsaugos ir Velve informacinių sistemų nuo įsilaužimo ir duomenų vagysčių, virusų, pavojingų interneto puslapių, kenkėjiškų programų, autorių teisių pažeidimo per techninę ir interneto prieigą bei kompiuterių tinklą nuo didelių apkrovų, tikslais saugomi tikslu apginti teisinius reikalavimus 4 metus, atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 1.125 straipsnio 9 dalyje įtvirtintą nuostatą. Ginant teisinius reikalavimus duomenys gali būti pateikti tokiems duomenų gavėjams (duomenų valdytojams) kaip teismai, teisėsaugos institucijos, valstybės institucijos, sprendžiančios ginčus, ginčo šalims, advokatams ir kitiems teisines paslaugas teikiantiems subjektams. Tais atvejais, kai pasibaigia darbuotojo darbo sutartis su Velve, Velve teisėto intereso pagrindu (užtikrinti, kad darbai būtų tinkamai atlikti ar perduoti) veiklos tęstinumo tikslais darbuotojo elektroninio pašto dėžutės turinys prieinamas Velve 1 mėn. nuo darbo santykių pabaigos. Praėjus šiam laikotarpiui elektroninio pašto dėžutė panaikinama.

14. Slapukai

Velve Interento svetainėje naudojami slapukai. Slapukas yra nedidelis iš raidžių ir skaitmenų sudarytas failas, kurį Jūsų sutikimu mes įrašome į Jūsų naršyklę arba standųjį Jūsų kompiuterio diską. Siekdami skirtingų tikslų, naudojame skirtingus slapukus. Slapukai taip pat padeda mums atskirti Jus nuo kitų Interneto svetainės naudotojų, taigi užtikrina malonesnę svetainės naudojimo patirtį ir leidžia tobulinti Interneto svetainę. Dauguma naršyklių leidžia atmesti visus slapukus, o kai kuriose naršyklėse yra galimybė atmesti tik trečiųjų šalių slapukus. Tad Jūs galite pasinaudoti šiomis galimybėmis. Tačiau atkreipkite dėmesį į tai, kad visų slapukų blokavimas turės neigiamą poveikį Interneto svetainės naudojimui, ir be slapukų Jūs negalėsite naudotis visomis Interneto svetainėje teikiamomis paslaugomis. Išsamesnė informacija pateikta adresu AllAboutCookies.org arba www.google.com/privacy_ads.html. Mes naudojame toliau apibūdintus slapukus, kurių detalų sąrašą rasite ČIA: (a) Absoliučiai būtini slapukai. Šie slapukai yra būtini tam, kad mūsų svetainė galėtų veikti. Tokių slapukų naudojimo pagrindas yra Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo 73 straipsnio 4 dalis. Šie slapukai yra būtini svetainės veikimui ir mūsų sistemose negali būti išjungti. Tai gali būti slapukai, kurie, pavyzdžiui, leidžia Jums prisijungti ir patekti į apsaugotas mūsų svetainės zonas. (b) Analitiniai ir (arba) veiksmingumo slapukai. Šie slapukai leidžia mums atpažinti ir suskaičiuoti svetainės lankytojus bei stebėti, kaip lankytojai juda po mūsų svetainę ja naudodamiesi. Tai padeda mums pagerinti svetainės veikimą, pavyzdžiui, užtikrinti, kad vartotojai galėtų lengvai rasti tai, ko ieško. Slapukais nesiekiama Jus identifikuoti ar daryti įtaką Jūsų naršymo patirčiai kol lankotės svetainėje. Jeigu nesutiksite su šių slapukų naudojimu, nebūsite fiksuojamas apsilankymų statistikoje. Šių slapukų renkamų duomenų tvarkymo pagrindas yra Jūsų sutikimas. (c) Funkciniai slapukai. Šie slapukai yra naudojami Jums atpažinti, kai grįžtate į mūsų Interneto svetainę, kad galėtume pritaikyti pateikiamą turinį Jūsų poreikiams, įsiminti Jums aktualią informaciją. Šių slapukų renkamų duomenų tvarkymo pagrindas yra Jūsų sutikimas. (d) Komerciniai slapukai. Naudojame savo ir trečiųjų šalių slapukus, kad savo bei kitose svetainėse rodytume suasmenintą reklamą. Tai vadinama „pakartotine rinkodara“, kuri pagrįsta naršymo veiksmais, pavyzdžiui, Jūsų ieškotomis, peržiūrėtomis prekėmis. Velve interento svetainėje yra naudojami Facebook, Youtube ir Instagram ikonų įskiepiai.

15. Duomenų atskleidimas

Jūsų asmens duomenys bus atskleisti mūsų pasitelktiems duomenų tvarkytojams. Velve gali pasitelkti tokių kategorijų duomenų tvarkytojus: IT paslaugas, buhalterines ar marketingo paslaugas teikiančius paslaugų teikėjus.

Be to, mes galime atskleisti informaciją apie Jus:

 • jei tai turime padaryti pagal įstatymą;
 • ketinant parduoti Velve veiklos ar jos turto dalį, atskleidžiant Jūsų asmens duomenis potencialiam veiklos ar jos dalies pirkėjui;
 • pardavus Velve veiklą ar jos esminę turto dalį tretiesiems asmenims.

Išskyrus šioje Privatumo politikoje numatytus atvejus, mes neteikiame Jūsų asmens duomenų jokioms trečiosioms šalims. Atkreipiame Jūsų dėmesį, kad Privatumo politikoje nurodytas gavėjų sąrašas ar gavėjų kategorijos gali keistis asmens duomenų tvarkymo eigoje gali atsirasti ir kitų Jūsų asmens duomenų gavėjų. Jei pageidaujate būti informuoti apie Jūsų asmens duomenų gavėjų pokyčius, prašome apie tai mums pranešti šioje Privatumo politikoje nurodytu el. paštu, laiško tekste nurodant „Pageidauju gauti informaciją apie mano asmens duomenų gavėjų pasikeitimą, vardas, pavardė“.

16. Jūsų teisės

Šiame skyriuje pateikiame informaciją apie Jūsų teises, susijusias su mūsų vykdomu Jūsų asmens duomenų tvarkymu, ir atvejus, kada šiomis teisėmis galite pasinaudoti. Jei norite gauti daugiau informacijos apie savo teises ar jas įgyvendinti, susisiekite su mumis šioje Privatumo politikoje nurodytu el. pašto adresu. Velve nepagrįstai nedelsdama, bet ne vėliau, kaip per 1 (vieną) mėnesį nuo prašymo gavimo, Jums pateiks informaciją apie veiksmus, kurių imtasi gavus Jūsų prašymą dėl Jūsų teisių įgyvendinimo. Atsižvelgiant į prašymo sudėtingumą ir gautų prašymų skaičių, minėtas terminas gali būti pratęstas dar 2 (dviem) mėnesiams. Tokiu atveju mes Jus per 1 (vieną) mėnesį nuo prašymo gavimo informuosime apie tokį termino pratęsimą ir jo priežastis. Velve atsisakys įgyvendinti Jūsų teises tik teisės aktų numatytais atvejais.

- Teisė atšaukti sutikimą

Jei esate pateikę mums aiškų sutikimą dėl Jūsų duomenų tvarkymo, jį galite bet kada atšaukti. Sutikimo atšaukimas nedaro poveikio sutikimu grįsto duomenų tvarkymo, atlikto iki sutikimo atšaukimo, teisėtumui.

- Teisė susipažinti su savo asmens duomenimis

Siekiame, kad Jūs iki galo suprastumėte, kaip mes naudojame Jūsų asmens duomenis, ir dėl to nepatirtumėte jokių nepatogumų. Jūs galite bet kada susisiekti su mumis ir pasiteirauti, ar mes tvarkome kokius nors Jūsų asmens duomenis. Jei mes saugome ar bet kokiu būdu naudojame Jūsų asmens duomenis, Jūs turite teisę su jais susipažinti. Norėdami tai padaryti, pateikite mums rašytinį prašymą šioje Privatumo politikoje nurodytu adresu, patvirtinkite savo asmens tapatybę; ir teikdami tokį prašymą, laikykitės sąžiningumo ir protingumo principų.

- Teisė prašyti suteikti daugiau informacijos

Tikimės, kad Jūs suprasite, jog aptarti visus įmanomus asmens duomenų rinkimo ir naudojimo būdus yra labai sunku. Mes stengiamės pateikti kuo aiškesnę ir išsamesnę informaciją bei įsipareigojame atnaujinti šią Privatumo politiką, pasikeitus asmens duomenų naudojimo procesui. Vis dėlto, jei turite kokių nors klausimų apie Jūsų asmens duomenų naudojimą, džiaugsimės galėdami į juos atsakyti arba suteiksime visą papildomą informaciją, kurią galime atskleisti. Jei turite kokių nors konkrečių klausimų arba nesupratote pateiktos informacijos, susisiekite su mumis.

- Papildomos teisės

Toliau pateikiame informaciją apie papildomas Jūsų turimas teises, kurias galite įgyvendinti laikydamiesi toliau aprašytos tvarkos.

(a) Jūs turite teisę prašyti mūsų ištaisyti bet kokius turimų duomenų netikslumus. Tokiu atveju mes galime paprašyti Jūsų patvirtinti ištaisytą informaciją.

(b) Jūs turite teisę prašyti mūsų ištrinti Jūsų asmens duomenis. Ši teisė įgyvendinama Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (ES) 2016/679 17 straipsnyje numatytais atvejais.

(c) Jūs turite teisę prašyti mūsų riboti Jūsų asmens duomenų tvarkymą arba jų netvarkyti:

 • laikotarpiu, kurio reikia tam, kad įsitikintumėme Jūsų asmens duomenų tikslumu, kai pateikiate pretenzijas dėl duomenų tikslumo;
 • kai mūsų vykdomas Jūsų asmens duomenų rinkimas, saugojimas arba naudojimas yra neteisėtas, tačiau nusprendžiate neprašyti ištrinti duomenų;
 • kai Jūsų asmens duomenys mums yra nebereikalingi, tačiau Jums jų reikia, kad galėtumėte nustatyti, įvykdyti arba apginti teisinį reikalavimą;
 • laikotarpiu, kurio reikia tam, kad būtų nustatyta, ar mes turime svarbesnį teisinį pagrindą ir toliau tvarkyti Jūsų asmens duomenis, jei pasinaudojote savo teise išreikšti prieštaravimą dėl asmens duomenų tvarkymo.

(d) Jūs turite teisę į duomenų, kurie tvarkomi automatizuotomis priemonėmis ir, kuriuos iš Jūsų gavome susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu Jums sutinkant arba sutarties sudarymo tikslais, perkėlimą. Jums pasinaudojus šia teise, Jūsų prašymu perkelsime Jūsų pateiktų duomenų kopiją Jums ar Jūsų pasirinktam duomenų valdytojui.

(e) Jūs turite teisę nesutikti, kad mes naudotumėme Jūsų asmens duomenis:

 • kai tokius duomenis naudojame siekdami užtikrinti savo teisėtus interesus, tačiau neturime svarbesnio teisinio pagrindo ir toliau naudoti Jūsų asmens duomenis; arba
 • bet kada, kai Jūsų asmens duomenis naudojame tiesioginės rinkodaros tikslais. Tokiu atveju duomenys nebebus naudojami šiais tikslais, tačiau jie gali būti naudojami kitais teisėtais tikslais.

17. Nusiskundimai

Jei manote, kad Jūsų, kaip asmens duomenų subjekto, teisės yra ir (ar) gali būti pažeistos, prašome nedelsiant kreiptis į mus šioje Privatumo politikoje nurodytu el. paštu. Mes užtikriname, kad tik gavus Jūsų skundą susisieksime su Jumis per pagrįstą laikotarpį ir informuosime apie skundo tyrimo eigą, o vėliau ir apie rezultatą. Jei tyrimo rezultatai Jūsų netenkins, galėsite pateikti skundą priežiūros institucijai - Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (L. Sapiegos g. 17, Vilnius, www.vdai.lrv.lt, tel. (8 5) 271 28 04, 279 1445).

18. Atsakomybė

Jūs esate atsakingas, kad Jūsų mums pateikti duomenys būtų tikslūs, teisingi ir išsamūs. Jeigu pasikeičia Jūsų pateikti duomenys, Jūs turite nedelsdamas mus apie tai informuoti el. paštu. Mes jokiu atveju nebūsime atsakingi už žalą, atsiradusią Jums dėl to, jog Jūs nurodėte neteisingus ar neišsamius asmens duomenis arba neinformavote mūsų jiems pasikeitus.

19. Privatumo politikos pakeitimai

Slapuko pavadinimas Duomenų tvarkymo tikslas/paskirtis Naudojami duomenys Galiojimo laikas Slapuko pobūdis (būtinas, analitinis, funkcinis, komercinis) Nuoroda trečiosios šalies privatumo politiką
Google analytics tags Naudodami statistikos slapukus, kurie renka anoniminę informacija ir teikia jos ataskaitas, svetainės savininkai gali sužinoti, kaip lankytojai sąveikauja su svetaine. analitinis https://policies.google.com/privacy?hl=en-US
Facebook Audience and Conversion Tags Analizuoti, kaip vartotojai naudoja tinklalapį, tobulinti tinklalapį, pagal apsilankiusių vartotojų naršymo įpročius. Funkcinis/ komercinis https://www.facebook.com/about/privacy/previous
Google Adwords Audience and Conversion Tags Analizuoti, kaip vartotojai naudoja tinklalapį, tobulinti tinklalapį, pagal apsilankiusių vartotojų naršymo įpročius. Funkcinis/ komercinis https://policies.google.com/privacy?hl=en-US
EU Cookie Law Consent Informacijai apie vartotojų sutikimus su slapukų politika apdoroti 30 dienų Funkcinis