MAPEFOAM

Uždarų porų polietileno putų virvė, naudojama kaip elastomerinių sandariklių atrama tinkamam siūlių pločiui išlaikyti

KUR NAUDOTI

Mapefoam galima naudoti vertikalioms ir horizontalioms siūlėms patalpose ir lauke.
Mapefoam skirtas tinkamam siūlių pločiui ir gyliui tarp pramoninių grindų plytelių ir natūralių akmenų grindų dangoje išlaikyti, prieš užpildant siūles elastomeriniais sandarikliais.
Mapefoam taip pat galima naudoti siūlių pločiui nustatyti tarp standartinių skydų, pastatomų apdailos ir  atraminių konstrukcijų ir pan.

Naudojimo temperatūra: nuo –40 °C iki +80 °C
Mapefoam tiekiamas pakuotėse:
 6 mm: dėžėse po 2500 m
10 mm: dėžėse po 550 m
15 mm: dėžėse po 550 m
20 mm: dėžėse po 350 m
25 mm: dėžėse po 200 m
30 mm: dėžėse po 160 m

Daugiau informacijos galite rasti Techninių duomenų lape (TDL).

MAPEFOAM

Шнур круглого сечения из пенополиэтилена для коррекции глубины деформационных швов.

Область применения:

• ззакладывается в основание швов (деформационных, компенсационных, структурных и пр.) вплотную, чтобы обеспечить равномерное заполнение шва герметиками на заданную глубину, обеспечивая надежную герметизацию и сцепление с краями шва;

• коррекция глубины швов между сборными панелями, косяками и несущими конструкциями.

Ключевые преимущества:

• высокая эластичность;

• отличная текучесть герметика;

• температура эксплуатации: от –40°С до +80°С.

• позволяет получить равномерно заполненные швы.

Технические характеристики:

Плотность: 40 кг/м3

Прочность при растяжении: 30 Н/мм2

Водопоглощение: отсутствует

Упаковка:

- диаметр 6 мм – коробки по 2500 м

- диаметр 10 мм − коробки по 550 м

- диаметр 15 мм − коробки по 550 м

- диаметр 20 мм − коробки по 350 м

- диаметр 25 мм − коробки по 200 м

- диаметр 30 мм − коробки по 160 м

Susiję projektai